MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst stijgt, maar ook de onderlinge verscheidenheid bij deze groepen. ‘Migratie’ en ‘integratie’ zijn dan ook centrale begrippen geworden in onze huidige maatschappij.

Met PeaceCraft willen iDROPS en U Move 4 Peace (UM4P) de interculturele dialoog centraal plaatsen door de verhalen van vluchtelingen naar scholen, verenigingen en culturele organisaties te brengen. Dit doen we aan de hand van een interactieve game en een participatieve theatervoorstelling.

VERHALEN BUNDELEN

In het Rode Kruis opvangcentrum van Linkeroever organiseerden we enkele creatieve sessies met jonge vluchtelingen. We creëerden een veilig kader waarbinnen de tieners op een respectvolle manier gehoord en empowered werden. Tijdens deze sessies leerden we de jongeren en hun verhalen kennen. Verhalen over het leven in hun land van herkomst, hun vlucht en het leven als vluchteling hier in België. Deze verhalen zijn de voedingsbodem voor zowel de game als de theatervoorstelling.

Interactieve game

Samen met de jongeren en game-ontwikkelaar Poppins & Wayne, werkten we aan de uitwerking van de game. Dit deden we aan de hand van creatieve labs en designlabs. Het spel focust op de situatie in het thuisland van jonge vluchtelingen en de route die ze hebben afgelegd. Wie het spel speelt, wordt geconfronteerd met de dilemma’s waar ook de jongeren mee worstelden. De game wil op een laagdrempelige manier informeren en richt zich op ‘zelf ervaren’ wat jonge vluchtelingen effectief meegemaakt hebben.

Participatieve theatervoorstelling

UM4P creëerde met de verhalen van de jongeren een participatieve theatervoorstelling. Deze wordt gebracht door freelance acteurs met een migratieachtergrond. Het theater draait rond moeilijke thema’s waar de vluchtelingen hier in België tegenaan lopen: integratie, multiculturaliteit, onzekerheid, … Het publiek wordt actief betrokken tijdens de voorstelling en kan zelf op het podium strategieën komen uittesten. Zo wordt het theater een oefenplaats voor de realiteit.

PEACECRAFT ON TOUR

De PeaceCraft theatervoorstelling ging op 15 november 2017 in première. 110 personen maakten het als eerste mee. Ook de PeaceCraft game kon er in primeur uitgetest worden tijdens het wereldkeukenbuffet, dat verzorgd werd door drie vrouwen uit het opvangcentrum van Linkeroever.

Vanaf 2018 worden zowel het theaterstuk als de game aangeboden aan scholen, culturele centra en andere organisaties. Alle info via de website van Peacecraft

0498 10 11 66