PeaceCraft, het theaterstuk en de game, gaan Europees

Na het success van PeaceCraft in België, wat resulteerde in de Henri Van de Velde Award voor Community, trekken we over de grenzen. Samen met jongeren en jeugdwerkers uit Slovenië, Turkije en Bulgarije werken we rond het thema migratie. We stimuleren jongeren om via social design lokale acties of projecten op te zetten die verbinding aangaan.

Meer lezen over PeaceCraft - of neem een kijkje op de website van PeaceCraft.

KICKOFF MEETING PEACECRAFT EUROPE - 6 – 7 maart Istanbul

Het Europese verhaal van Peacecraft is van start gegaan in het weekend van 6 en 7 maart te Istanbul, Turkije. Foto's van dit weekend zijn hieronder te aanschouwen! Samen met onze partners Pax Christi Vlaanderen, KIO (Turkije), Fabrika Idea (Bulgarije) en ODNOS (Slovenië) hebben we het project vormgegeven: de planning opgemaakt, budgetten gefinaliseerd, co-creatieve workshops georganiseerd en op een fijne en inspirerende manier elkaar beter keren kennen om helemaal klaargestoomd te zijn voor het komende jaar!

Ok, Peacecraft. Maar wat houdt Peacecraft Europe concreet in?

Peacecraft Europe brengt in totaal 80 jongeren tussen 16 en 23 jaar samen uit 4 landen: België, Slovenië, Bulgarije en Turkije. Per deelnemend land gaan we dus op zoek naar 20 jongeren, waarvan 10 met een vluchtelingenachtergrond en 10 zonder vluchtelingenachtergrond. Samen gaan ze uitdagingen rond polarisering in de maatschappij aan. Welke uitdagingen ervaren de jongeren rond de vluchtelingenthematiek? (H)Erkennen ze elkaar? Leeft er een wij – zij verhaal? Waar zijn/ liggen de gemeenschappelijkheden? In het voorjaar vormen we de groep jongeren. Hierna verdiepen ze zich verder en trekken ze met deze bagage op midweek.

De midweek vindt plaats eind augustus 2020 waar 24 jongeren (6 jongeren per land) elkaar zullen ontmoeten in Bulgarije. De jongeren worden ondergedompeld in de methodiek van ‘Polarised Theatre’ dat gefaciliteerd wordt door Pax Christi Vlaanderen. De oplossingen die hieruit komen zullen de jongeren meenemen naar hun thuisland.

Deel van de Peacecraft koek gaat ook naar het bekrachtigen van jeugdwerkers in hun maatschappelijke uitdaging rond het werken met vluchtelingen. Per partner komen 2 jeugdwerkers naar de midweek in Bulgarije waar we samen met hen een toolkit gaan creëren. Hoofdvraag is hier: Hoe kan Human Centered Design jeugdwerkers ondersteunen in het werken en samenbrengen van jongeren met diverse achtergronden?

De 24 jongeren wisselen hun oplossingen, opgedane ervaring en kennis met de jongeren uit het thuisland.
Daarna is het tijd om deze ervaring, kennis en oplossingen om te zetten in een aantal prototypes. Dit doen we aan de hand van co-creatieve sessies. Vanuit de jongeren worden de oplossingen omgezet in een aantal prototypes en acties.
In november ’20 kan je komen proeven van deze prototypes op de ‘Show&Tell’ die per deelnemend land in het partnerschap georganiseerd wordt.

Kers op taart zal de ‘Final Conference’ in februari 2021 zijn. Hierin komen we met alle partners samen en nodigen we onze peers uit om te komen genieten van de oplossingen en prototypes die gecreëerd zijn door de jongeren uit de 4 landen.
De ‘toolkit voor jeugdwerkers’ zal hier ook gepresenteerd worden. De ervaringen van Peacecraft Europe worden gedeeld. We sluiten af met een feestelijke toets.

Bekijk regelmatig onze site en sociale media om op de hoogte te blijven van de verwezenlijkingen van het Peacecraft Europe verhaal!

Partners in dit project: UM4P (BE), ODNOS (Slovenie), KYO (Turkije), FABRIKA ZA IDEI (Bulgarije)

0498 10 11 66