“Door de recente Brexit staat Europa op een belangrijk kruispunt. Voor veel jongeren lijkt het allemaal een ver-van-mijn-bedshow. Wij zien het als onze taak om actief burgerschap te bevorderen. Met dit project willen wij jongeren warm maken om na te denken over de toekomst.”

Bruno Daems - kenniscentrum ARhus

Met Our Democratic Europe gaan 100 jongeren uit België, Nederland, Polen en Denemarken de dialoog aan met elkaar, ondernemers en beleidsmakers. Ze brainstormen en discussiëren over belangrijke maatschappelijke thema’s. Tijdens het project worden de tieners opgeleid tot echte ambassadeurs. Ze staan mee in voor de organisatie van het hele project. Daarvoor krijgen de jongeren de kans verschillende workshops te volgen en leren ze hoe ze bijvoorbeeld een vergadering moeten leiden of hoe ze een goede presentatie kunnen maken. Bovendien overtuigen ze hun vrienden, de media en beleidsmakers van het belang van jeugdparticipatie.

De groep werkt rond vier thema’s: onderwijs, klimaatverandering, armoede en innovatie. Rond elk van de thema’s wordt er telkens drie tot vier maanden gewerkt. Elk land organiseert per thema een regionaal seminarie. Daar brainstormen de tieners over de specifieke thema’s en over hoe ze – als jongeren – meer betrokken kunnen worden in het beleidsvormingsproces.

Enkele weken na het regionale seminarie per thema, komen de deelnemers uit alle landen samen op het internationale seminarie rond dat thema. De jongeren stellen er per land hun ideeën en bevindingen voor en bespreken deze met de andere deelnemers. Op deze manier ervaren tieners dat leeftijdsgenoten uit andere landen het niet altijd met hen eens zijn en leren ze bepaalde zaken bekijken vanuit andere standpunten.
De vier internationale seminaries gaan telkens door in een van de deelnemende landen. België was laatst aan de beurt, met het seminarie rond Innovatie in januari 2018.

Na de seminaries bundelen alle tieners gezamenlijk de belangrijkste ideeën en suggesties om jongeren beter te betrekken bij beleidsbeslissingen in één alomvattend document. Dit document overhandigen de jongeren officieel aan de Europese Commissie.

iDROPS verzorgt dit project samen met ARhus en coördineert, organiseert en faciliteert het in cocreatie met de jongeren. Dit project wordt opgezet door ARhus, het kenniscentrum van Roeselare. Samen met de Broere-bibliotheken zien ze het als hun rol om mensen in een neutrale omgeving te laten nadenken over de maatschappij en haar toekomst.

0498 10 11 66