iDROPS lanceert samen met Cera en met Kinderrechtencoalitie Vlaanderen YoungHeroes

Sinds 1 oktober is er een nieuwe website die zich richt tot jonge mantelzorgers: YoungHeroes.be

En daar hoort ook deze video bij:

Naar schatting 20.000 tot 40.000 jongeren en kinderen doen aan mantelzorg. Ze nemen verschillende zorgtaken op zich binnen hun gezin of omgeving. Deze jonge mantelzorgers verdienen erkenning voor hun moedige werk. Maar vaak zijn ze onzichtbaar in de maatschappij.

Om daar verandering in te brengen hebben Cera, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en het Gentse bureau voor sociale innovatie iDROPS de campagne YOUNG HEROES gelanceerd. Want deze jongeren zijn echt wel jonge helden. De campagne wil het thema bespreekbaar maken en de vele jonge mantelzorgers een hart onder de riem steken.

Jonge mantelzorgers die met vragen zitten of hulp nodig hebben worden dan doorverwezen naar ondersteuningskanalen zoals Awel en NokNok.

Meer info hierover? Mail Sven

0498 10 11 66