MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING

Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers: mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een zieke of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Zij geven aan moeilijkheden te ervaren bij het vinden van toegankelijke informatie en respijtzorg (iemand die tijdelijk de taak van de mantelzorger overneemt). Bovendien blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers een groter risico lopen om in een sociaal isolement te belanden of depressieve gevoelens te ontwikkelen. Daar wilden we met !DROPS iets aan veranderen.

Met het project InTouch gaat !DROPS na wat de (psychosociale) noden zijn van de Vlaamse mantelzorger. Dit doen we op drie locaties in West-Vlaanderen. Via creatieve labs gaan we vervolgens samen met de mantelzorgers op zoek naar initiatieven die een antwoord kunnen bieden op deze maatschappelijke uitdaging.

kunnen ontspannen, zonder op dat moment te moeten zorgen voor iemand. Bovendien merken mantelzorgers dat dingen waarmee zij worstelen vaak niet goed begrepen worden door mensen die geen ervaring hebben met het zorgen voor iemand. Om die reden beslisten de mantelzorgers dat ze een praatcafé wilden opstarten. Ook een online tool en verschillende opleidingen kwamen ter sprake als mogelijke oplossingen.

Op de drie locaties waar we werkten, startten lokale mantelzorgers hun eigen Mantelzorgcafé op. Ze beslisten over de naam, het logo en de locatie van het café en nemen elke maand verantwoordelijkheden op om het Mantelzorgcafé te laten doorgaan.

Daarnaast creëerde !DROPS de Mantelzorgacademie, die verschillende opleidingen bundelt voor zowel mantelzorgers als professionals die met mantelzorgers werken. Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van het digitale platform Mantelzorgers Online, waar mantelzorgers toegankelijke informatie vinden en in contact kunnen treden met elkaar en met sociale diensten.

EN VERDER?

De interesse die andere steden en gemeenten toonden in InTouch, bewijst dat de vraag naar duurzame ondersteuningsinitiatieven voor mantelzorgers groot is. Daarom besliste !DROPS de 3-delige harvest van dit project te bundelen onder de noemer De Mantelzorghub. Vanaf 2018 kunnen steden en gemeenten hierop intekenen en helpt !DROPS hen bij het uitbouwen van een lokaal vangnet voor (en samen met) mantelzorgers.

Wil je weten of er al een Mantelzorgcafé in jouw buurt is? Ontdek het op www.mantelzorgcafe.be!

0498 10 11 66