Iedereen gezondheidsvaardig

Wie gezondheidsvaardig is kan weloverwogen beoordelingen en beslissingen maken over zijn of haar gezondheid in het dagelijkse leven. Hij of zij is immers goed geïnformeerd en kan op basis hiervan ‘gezonde’ beslissingen nemen. Echter, 40% van de Belgen is volgens onderzoek onvoldoende gezondheidsvaardig. Dit percentage ligt uiteraard veel te hoog. Dus willen wij ons steentje bijdragen om hier iets aan te veranderen.

Aan de hand van verschillende workshops versterken we de gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare groepen in de samenleving. In de workshops stimuleren we een dialoog, wat onder meer leidt tot een wederzijds begrip tussen de deelnemers en de zorgverleners. We werken aan de hand van cocreatiesessies, want we willen de workshops inhoudelijk afstemmen op de deelnemers hun zorgnoden en behoeftes.

Bezoekers kunnen in een neutrale, vertrouwde en niet-medische context hun vaardigheden versterken, waardoor ze een meer standvastige basis ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van deze workshops is empowerment en een gedragswijziging, waardoor er op lange termijn gezonde buurten ontstaan.

Dit project is in samenwerking met de volgende partners:

ARhus

Open School

AZ Delta

Stad Roeselare

Logo Midden-West-Vlaanderen

0498 10 11 66