iDROPS is partner in het project HAIRE, volledig uitgeschreven: Healthy Ageing Through Innovation In Rural Europe.

Wat?
Plattelandsgemeenschappen in het 2 Zeeën-gebied lopen het risico om de verouderende bevolking onvoldoende te ondersteunen in de toekomst.

Waarom?
Hun populaties zijn aan het verouderen, er heerst een gebrek aan lokale steun en daarbij ook een fragmentatie van de gezondheids- en sociale zorgstelsels. En dit zijn nog maar een aantal van de vele factoren. Deze factoren hebben uiteraard allemaal een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de ouderen binnenin deze gemeenschap.

Hier wou dit project aan iets veranderen. We zien het belang van gezond ouder worden in en willen het verder stimuleren, zodat het potentieel van senioren gevaloriseerd kan worden. De voordelen van gezond oud zijn, worden namelijk niet alleen gevoeld door de ouderen zelf, maar door de hele gemeenschap. Toch wordt echter nog steeds weinig gedaan om de juiste ondersteuning te voorzien die ouderen nodig hebben. En dat is waar wij ingrijpen.

Doel?
We willen, samen met onze partners, systemen ontwikkelen en testen die ouderen zullen empoweren en inschakelen in plattelandsgemeenschappen. We focussen hier dan vooral op:

  • Definiëren welke steun ouderen precies nodig hebben
  • Ontwikkelingen van oplossingen voor het verminderen van eenzaamheid, het verbeteren van hun levenskwaliteit,
    hun gezondheid en hun welzijn
  • Participatie in het design en de levering van diensten

De verwachte uitkomsten van dit project belooft positief te zijn. We zullen 60+'ers empoweren om samen nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen en op te zetten. Daarnaast verhogen we de gemeenschapsvitaliteit en het welzijn van senioren in het 2 Zeëen-gebied. Als laatste willen we een systeemverandering stimuleren door de inzet van de nieuwe HAIRE-toolkit die ontwikkeld zal worden.

0498 10 11 66