Good Vibe: impact op welzijn en engagement

Heel wat vluchtelingen moeten soms langer dan een jaar wachten vooraleer ze weten of ze al dan niet in België mogen blijven. Uit vorige projecten met vluchtelingen, leerden we dat deze onzekerheid zijn tol eist en resulteert in een constante stress. We hoorden van asielzoekers dat zij nood hebben aan psychosociale omkadering, zodat zij zowel met deze als met andere stress (posttraumatische bijvoorbeeld) kunnen leren omgaan.

Binnen onze ander projecten houdt iDROPS er rekening mee zich telkens ook te focussen op het psychosociaal welzijn van de deelnemers. We merken echter dat vrouwen vaak in kleinere mate of zelfs helemaal niet aanwezig zijn. Diverse culturele redenen liggen hiervoor aan de oorzaak: vrouwen mogen vaak niet deelnemen aan activiteiten waar ook mannen aanwezig zijn, moeten op de kinderen passen en het huishouden doen, … Om die redenen beslisten we dat we ons met het Good Vibe project enkel op vrouwen zouden toeleggen, zodat ook zij manieren kunnen aanleren om hun welzijn te optimaliseren.

Met Good Vibe hebben we twee doelstellingen: enerzijds willen we een project starten dat een positieve impact heeft op het psychosociaal welzijn van vluchtelingen in opvangcentra. Daarnaast is het onze missie om personen binnen de centra te engageren, zodat zij dit project na verloop van tijd van ons kunnen overnemen en het op lange termijn kunnen blijven uitvoeren.

In maart 2017 gingen we op een human centered manier aan de slag in het opvangcentrum van Westakkers. We zetten er twee workshops op: één rond expressie en één rond yoga en beweging. Vervolgens polsten we bij alle deelnemers op welke manier zij zich goed in hun vel voelen. Hieruit ontstonden verschillende workshops die de vrouwen in het opvangcentrum zelf leidden: fitness, relaxatie, gelaatsverzorging, yoga, …
De vrouwen trokken het project na een tijdje volledig naar zichzelf toe, waardoor iDROPS voelde dat het goed zat. We zorgden nog voor enkele tools die de vrouwen konden gebruiken – zoals een lijst van YouTube video’s die gebruikt kunnen worden tijdens de fitness workshops – waarna we de touwtjes doorgaven.

In juni 2017 startten we het tweede traject van Good Vibe in het opvangcentrum van Poelkapelle. De werkwijze was dezelfde, maar andere workshops kwamen naar boven. Zo werden er in Poelkapelle zangworkshops en conversatieworkshops gestart. Nadien kwamen er ook nog een teken- en knutselworkshop bij. Binnen dit traject slaagde iDROPS erin om ook buurtbewoners te mobiliseren, die mee hun schouders onder de workshops zetten. Dit stimuleert het cross cultureel leren en bevordert de integratie.

Op regelmatige basis blijven we checken of de workshops goed blijven lopen in de opvangcentra. De vrouwen kunnen ook steeds bij ons terecht als ze hulp nodig hebben bij iets.

In Poelkapelle blijven de buurtbewoner betrokken bij het project. Zij gaan nog wekelijks langs in het opvangcentrum om er met de vrouwen te babbelen over allerlei zaken. Zo oefenen de vrouwen hun Nederlands, wat de integratie bevordert, en kunnen zij ook hun hart luchten over bepaalde zaken, wat een positieve impact heeft op hun welzijn.

Na ons vertrek uit het opvangcentrum van Poelkapelle werd daar bovendien nog een muziekkamer ingericht, waar zowel bewoners van het opvangcentrum als buurtbewoners samenkomen om muziek te maken. Ook deze activiteit draagt bij tot het ‘goed voelen in je vel’.

0498 10 11 66