Tegen voedselverspilling

Jaarlijks gaat er ongeveer 2 miljoen ton voedsel verloren in Vlaanderen, waarvan het grootste deel nog perfect eetbaar is. Tegelijkertijd zijn er ook heel wat mensen die hongerlijden. Ook in de Westhoek belanden veel voedingsmiddelen op de vuilnisbelt. Samen met enkele lokale partners, werkt iDROPS aan concrete oplossingen die ervoor zorgen dat voedseloverschotten terechtkomen bij mensen die er nood aan hebben.

Samen met geëngageerde buurtbewoners brengen we de huidige problemen en de bestaande voedseloverschotten van de deelnemende gemeentes in kaart in de. Tijdens zes creatieve sessies gaan die buurtbewoners vervolgens op zoek mogelijke oplossingen. Ze houden hierbij de mogelijkheden van moderne technologie in het achterhoofd. Zo kwamen al enkele interessante voorstellen naar boven. Een lokale samenwerking tussen handelaars en de bestaande sociale economie of infosessies voor voedselproducten zijn slechts enkele voorbeelden.

De resultaten van de creatieve sessies worden door iDROPS verwerkt. Verschillende van deze resultaten worden gecombineerd om tot de best mogelijk oplossing te komen. Momenteel is iDROPS dit finale eindproduct aan het ontwikkelen, waarna het getest zal worden in de deelnemende gemeentes. Eenmaal het resultaat volledig op punt staat, wordt dit product ook aangeboden aan andere steden en gemeenten, zodat elk van hen – lokaal – aan de slag kan met de bestaande voedseloverschotten.

0498 10 11 66