Jongeren en circulaire economie

In een samenwerking met iDROPS, Het Platform voor de Samenlevingsdienst en Wendy Wuyts (KUL) is het project Young Citizens for Circular tot stand gekomen. Het project vertrekt vanuit de insteek dat circulaire economie een menselijke en een sociale dimensie heeft. Circulaire economie kenmerkt zich door het hergebruik van materialen wat tot minder verspilling leidt. Deze sociale dimensie blijft echter te vaak onderbelicht, en dit project wou dan ook helpen om de kloof te dichten.

Aan de hand van verschillende workshops leerden (voornamelijk) kansarme jongeren op interactieve manieren wat circulaire economie is – en hoe deze een rol kan spelen in hun eigen leefwereld. Ze maakten kennis met verschillende duurzame iniatieven. Samen met iDROPS, enkele academici en jongerenbegeleiders kregen ze tijdens een circulaire vijfdaagse de kans om een projectidee uit te werken. De rol van iDROPS was vooral jongeren kennis laten maken met de praktijk van circulaire economie. De week sloot af met een toonmoment waar de jongeren hun uitgewerkt projectidee konden pitchen voor een breder publiek.

Aan de hand van dit project is er zowel kennis verrijkt bij de partners rond C-power die meer kritisch leerden kijken naar de gebruiker en bij de jongeren zelf. Jongeren kregen de kans om levenservaring op te doen, na te denken over de toekomst, hun talenten beter te leren kennen en hun plaats in de maatschappij.

Meer informatie over dit project kan je hier vinden
Vragen of meer info – Mail Laura

0498 10 11 66