SAMEN VOOR EEN BERESTERKE GEMEENTE

iDROPS ging samen met de burgers van Beernem de uitdaging aan om de plannen voor de komende zes jaar mee vorm te geven. Met als einddoel een ondernemend en bruisend, ecologisch en gezond, en sociaal en zorgzaam Beernem.

Dit deden we in een participatief innovatietraject: we organiseerden vijf labs waarin burgers de kans kregen om hun eigen ideeën te ontdekken en te ontwikkelen, en waar we samenwerkten aan de toekomst van Beernem. We brainstormden, discussieerden en bedachten fictieve scenario’s.

Het einddoel? Innovatieve en haalbare ideeën voor het bestuursakkoord, gemaakt door en voor de burger.

In deze infographic zie je het resultaat:

Dit is hoe we tewerk gingen:

VAN IDEE NAAR ONTWERP IN VIJF LABS

LAB 1: hoe ziet het bestuursakkoord er nu uit en wat kan er anders?

In deze sessie leren alle deelnemers elkaar beter kennen. We richten ons op een bruisende en positieve toekomst. Hiervoor buigen we ons over het voorlopige ontwerp van het bestuursakkoord en visualiseren we eerste meningen en ideeën. Creatieve brainstormtools helpen ons hierbij.

LAB 2: interactief aan de slag met de drie pijlers

In dit lab gaan we samen nadenken over de drie pijlers van het bestuursakkoord aan de hand van interactieve tafels. De belangrijkste bevindingen visualiseren we. Achteraf vormen we groepen naargelang deze pijlers, bevindingen en interesses. We sluiten dit lab af met een oefening waarbij elke groep een fictieve burger van Beernem beschrijft binnen hun thema.

LAB 3: ontwerpen van de toekomst van Beernem

De groepen starten nu met het bedenken en ontwerpen van beleidsvoorstellen. Hiervoor voorzien we verschillende innovatiemethodes. De beste voorstellen worden gekozen en besproken. De eerste stappen worden gezet om onze ideeën concreet te maken en te visualiseren.

LAB 4: afronden van onze ideeën en voorbereiden voorstelling

Elke groep werkt haar voorstel af. Dit leggen we naast het voorlopige ontwerp van het bestuursakkoord: zo kunnen we vergelijken en feedback geven. Tenslotte bereiden we de finale voorstelling voor: hoe brengen we onze ideeën vol energie tot bij het college?

LAB 5: voorstelling en discussie met het college

Elke groep stelt haar beleidsvoorstellen en concrete ideeën voor aan elkaar en aan de leden van het college, en aan de burgemeester. Elk voorstel kan dan besproken en geëvalueerd worden. Nabespreken doen we bij een glaasje en een hapje.

Ook de Beernemnaars die niet deelnemen aan de vijf labs, krijgen de kans om online feedback te geven op alle uitgewerkte voorstellen. Zo krijgt iedereen de kans om mee te werken aan Beernem 2.0! Dit wordt tijdig gecommuniceerd.

WAT LEVERT DAT OP VOOR BEERNEM?

Na de vijf labs bundelden we al onze output: concrete feedback op het bestaande bestuursakkoord, en specifieke en haalbare voorstellen voor het nieuwe bestuursakkoord. Deze voorstellen en feedback werden na de voorstelling in het vijfde lab ook effectief meegenomen naar het schepencollege. Zo creëerden we haalbare voorstellen waar burgers zichzelf in kunnen vinden.

Het doel van dit alles? Meewerken aan een meerjarenplan voor de periode 2019-2024 voor een bruisend, sociaal en zorgend Beernem waar de burgers zelf volledig achterstaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, stuur dan gerust een mailtje naar beernem2.0@idrops.be.

Zelf ook zo'n traject opzetten voor je gemeente of stad? Contacteer dan vrijblijvend Jens

Een samenwerking tussen:

0498 10 11 66