iDROPS Portugal opgericht!

Sinds heel wat jaren zijn we ervan overtuigd dat iDROPS een bijdrage kan leveren aan sociale innovatie in Portugal. In 2018 grepen we dan ook de kans en gingen mee met de koninklijke missie naar Lissabon. Er was veel aandacht voor sociale innovatie, van zowel Belgische als Portugese deelnemers. Onder toeziend oog van koning Filip en koningin Mathilde ondertekenden we een partnerschap met Impact Hub Lissabon, en ze zagen dat het goed was. De eerste stappen van ons Portugese avontuur waren gezet en het smaakte naar meer! Dit is wat er volgde:

Nathalie en Hendrikje gaven midden juni 2019 de workshop ‘Intrapreneurship For Social Impact’ voor 18 medewerkers van het innovatie & strategieteam van Ageas Group in Portugal.

In 2019 startten we een vzw in Portugal. Yes, we did it! Na verschillende vergaderingen, discussies over mogelijke projecten en het maken van plannen, werd de samenwerking officieel ondertekend in november 2019. We bundelen de krachten met Impact Hub Lissabon.

Waarom deze samenwerking? We hebben 10 jaar ervaring in sociale innovatie en al verschillende Europese projecten voltooid. Hierdoor zien we veel mogelijkheden om onze projecten in Portugal uit te rollen. Impact Hub is de logische partner, omdat zij op dezelfde manier denken als wij en we dezelfde visie delen. Maar ook omdat ze een indrukwekkend netwerk hebben in Portugal en de Portugese context heel goed kennen.

Wat betekent dit concreet? Samen met onze partners zullen we projecten in Portugal ontwikkelen binnen de iDROPS-thema's: Care, Superdiversity, New Learning ... Op eigen initiatief en op verzoek van overheden, non-profitorganisaties en bedrijven.

MantelzorgHub is ons eerste project in Portugal. Onderzoek heeft aangetoond dat mantelzorgers vanwege hun situatie vaak geïsoleerd raken, depressief worden of een burn-out krijgen. Om dit te voorkomen creëren we mantelzorgcafés, plaatsen waar mantelzorgers elkaar ontmoeten, uitwisselen, gastsprekers zien en elkaar door hun proces heen helpen. Daarnaast brengen we stakeholders in kaart die werken aan mantelzorg. We brengen ze samen en versterken ze in hun werk. Dit is het antwoord voor elke stad of gemeente om binnen hun beleid een ecosysteem voor zorgverleners te creëren.

Daarnaast plannen we Connected.Dots in Portugal. Connected.Dots is een kunstcollectief waarbij vluchtelingen en nieuwkomers vanuit actieve participatie en cocreatie de samenleving verrijken met verhalen en designproducten.

Een ander van onze coole 21e-eeuwse projecten in België is Studio Digital. In dit project werken we aan allerlei digitale vaardigheden (game-ontwikkeling, Artificial Intelligence, Internet of Things, ...) met kwetsbare doelgroepen (risicojongeren, vluchtelingen, ex-verslaafden ...). We doen dit via een mensgerichte ontwerpbenadering en cocreatie van een eindproduct.

Maar natuurlijk zijn er nog vele andere projecten mogelijk. Wordt vervolgd!

Meer info of vragen ? Mail Hendrikje

0498 10 11 66