Jens van iDROPS was aanwezig op het vierde TCP-forum en vertelt ons alles over zijn ervaring …

WAT IS TCP?

Voor het vierde jaar op rij is het TCP-forum georganiseerd, deze keer in Boedapest. TCP, of “Towards Collaborative Action”, is een sectoroverschrijdend evenment dat een interactieve en dynamische ruimte biedt waar deelnemers ervaringen, methodes, netwerken, innovatieve ideeën en projecten kunnen uitwisselen. Zo wil het forum het potentieel van jeugdwerking verkennen om sociale innovatie en ondernemerschap te ondersteunen. Deze keer lag de focus op samenwerking binnen het ecosysteem van sociaal ondernemerschap en duurzaamheid.

WAT DEED iDROPS DAAR?

Ik heb er een workshop gegeven waarin ik onze werking en methodieken heb voorgesteld. Als verantwoordelijke van ons thema New Learning, en dus van veel projecten met jongeren, vond ik dit een geweldige kans.

DE WORKSHOP

De workshop heeft een interactieve ervaring aangeboden i.v.m. co-creatie, en meer specifiek talentontwikkeling en een positieve visualisering van het zelf. Want als je echt wil co-creëren, start je best vanuit jezelf. Wie ben ik? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Oh, het is oké en leuk om dit te delen met anderen. En met wie en welke ideeën kan ik dit nu linken?

DE METHODOLOGIE

Tijdens de workshop heb ik de methodologie “human centered design” toegelicht en hoe !DROPS die geïnternaliseerd heeft. Bij onze methodologie plaatsen we creativiteit, menselijkheid en positiviteit centraal. Met cultuur en technologie als versterkende tools kan je de methodologie opdelen in de volgende stappen:

  1. Talent Development
  2. Creative Labs
  3. Design Labs
  4. Prototyping
  5. Testing
  6. Prototyping
  7. Pitching
  8. Implementation
  9. Impact measurement

In deze workshop focusten wij op de beginfase. De eerste stap was dat iedereen nadacht over zichzelf en vervolgens vier talenten, een passie en een droom visualiseerde. Iedereen maakte een kunstwerkje over zijn of haar eigen elementen. Vervolgens werden die aspecten in groep besproken, wat niet evident is – we zijn het immers niet gewoon om op een positieve manier over onszelf te praten. Als je innovatieve en positieve oplossingen wil bedenken, start je echter best met een positief zelfbeeld.

Vervolgens werden er passende groepjes van twee gevormd, waarna we vier op een rij speelden. De groepjes moesten vier opeenvolgende oplossingen voor een specifieke vraag neerleggen in een raster. De vraag ging over duurzame oplossingen om persoonlijk geluk te vergroten. Daarna kregen de groepjes tijd om alle ideeën te bespreken en het beste idee (of een combinatie) te kiezen. Op het einde van de workshop werden de geselecteerde creatieve en innovatieve ideeën voorgesteld.

VAN TALENTONTWIKKELING TOT INNOVATIE

Deze workshop toont hoe je talentontwikkeling en een creatieve fase kan samenbrengen om tot innovatieve, sociale oplossingen te komen die kaderen binnen een co-creatieve methodiek – van begin tot implementatie.

De deelnemers waren alvast razend enthousiast. Sommigen noemden de workshop het hoogtepunt van hun week. Dit is wat Yeah (foto hierboven) ervan vond:

“Although I came in the room moody in the continuation of my difficult morning, I left with a big smile. Thank you!”

Na deze leerrijke en inspirerende voormiddag ging ik op bezoek bij “Share”, een sociale onderneming die bier distribueert. De winst gaat naar goede doelen. Een smakelijk idee dat ik zeker meeneem naar België!

Grts,
Jens

0498 10 11 66