Niemand is graag langdurig ziek. Maar soms gebeurt dat gewoon. Hoe pik je nadien best de draad weer op richting de arbeidsmarkt? Een proces dat vraagt om een passende begeleiding en een coaching op maat.

iDROPS, het Gentse bureau voor sociale innovatie, stelt de mens centraal. Voor al onze projecten vertrekken we vanuit de problemen van de mens. Deze pakken we samen aan via de Human-Centered Design methodiek. Zo komen we tot duurzame sociale innovatieprojecten, gecreëerd door en voor de mensen.

Voor een toekomstig project zijn we op zoek naar mensen die langdurig ziek zijn, of dit langdurig geweest zijn. In de onderzoeksfase vragen we de deelnemers om hun ervaringen, noden en behoeften te delen, in het proces van langdurig ziek naar de arbeidsmarkt.

  • Wat kan er beter?
  • Wat is/was er goed?
  • Wat zou er in de toekomst anders kunnen aangepakt worden?
  • Wat zijn volgens jullie de uitdagingen?

Samen met de deelnemers komen we via cocreatie tot elementen die het project vorm zullen geven. Want wie kan beter inschatten hoe een passende begeleiding of coaching richting de arbeidsmarkt het best werkt, dan mensen die zelf langdurig ziek zijn of dit geweest zijn?

In dit onderzoek gaan we absoluut DISCREET om met alle deelnemers en met hun verhalen. We gebruiken GEEN persoonlijke gegevens voor verdere doeleinden. Verhalen en informatie dienen uitsluitend om het project vorm te geven. Met als doel andere langdurig zieken te helpen in hun proces van langdurig ziek zijn naar heractivering.

We voorzien voor elke deelnemer een kilometervergoeding en een lekker cadeautje!

Wil jij graag bijdragen aan dit onderzoek of zit je nog met vragen hierover? Contacteer Nathan voor 25 november ’19 of bel naar 0489/88.55.59

0498 10 11 66