Honest Cities Honest Textiles in Oostende

Context

Mode is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De modesector is verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid aan pesticideverbruik, 10 procent van de broeikasuitstoot en 20 procent van de industriële watervervuiling. Daar komt dan nog de gigantische afvalberg bij, door de opkomende fast fashion labels.

Ranza Plaza, het fabrieksgebouw in Bangladesh dat in 2013 instortte, is intussen al een bekend begrip. Het staat symbool voor de strijd voor betere arbeidsomstandigheden voor textielarbeiders wereldwijd. Ondertussen is er een groter aanbod van eerlijke kledij op de markt, maar het consumentengedrag is nog niet aangepast. De arbeidsomstandigheden van textielarbeiders in Bangladesh zijn nog steeds penibel en het verhoogde minimumloom blijft te weinig om waardig van te leven.

Project

Samen met de Stad Oostende en Carpet of Life start iDROPS een cocreatieproject op rond eerlijke en duurzame mode. We roepen de burgers van Oostende op om hun stem te laten horen binnen een werkgroep. De eerste infoavond over Honest Cities Honest Textiles organiseren we op 23 oktober in o.666 in Oostende. Hierbij starten we de basis voor de werkgroep op, die nadien uiteraard opvolging krijgt.

Een onderzoek rond behavioral design binnen de werkgroep kan ons leren wat burgers ervan weerhoudt om duurzaam en circulair met mode om te gaan. Dankzij de input van de werkgroep zullen we verschillende activiteiten opzetten, om zo projecten te laten ontstaan die er écht toe doen.

Door de samenwerking met Carpet of Life zullen we Honest Cities Honest Textiles zichtbaar maken in de stad. We zamelen afgedankte kledij in van de inwoners van Oostende. In samenwerking met een lokale designer ontwerpen we er vervolgens een tapijt van. Dit tapijt wordt symbolisch ingehuldigd door de projectcoördinatoren van Carpet of Life, die op bezoek komen vanuit Marokko. Aan dit bezoek koppelen we een reeks van activiteiten rond eerlijke mode. Want het is tijd om eerlijke en duurzame mode centraal te zetten in een stedelijke context en een draagvlak aan te bieden voor duurzame gedragsverandering.

Impact

We zetten in op het informeren, sensibiliseren en activeren van burgers en bedrijven binnen een stedelijke context. In Oostende zal de werkgroep ook na het project blijven bestaan.
Zowel op economisch als op maatschappelijk vlak wordt er een impact uitgeoefend. Door burgers te informeren, maar ook aan te zetten tot actie, willen wij ervoor zorgen dat zowel de producent als de consument meer circulair en eerlijk omgaat met mode. Producenten zullen een kleinere textiel-afvalberg hebben, zullen grondstoffen minder uitputten en zullen klanten bewust maken van de nood om circulair na te denken over mode en textiel.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Carpet of Life en de Stad Oostende. Carpet of Life is een social design label dat tapijten produceert met als grondstof oude kledij. Deze kledij wordt verwerkt door vrouwen in Marokko, wat een duurzame impact uitoefent voor deze vrouwen in hun omgeving. De Stad Oostende helpt ons om het project zichtbaar te maken en om burgers mee warm te maken voor eerlijke en duurzame mode.

Wanneer vindt dit evenement plaats?

In de pers:

https://tinyurl.com/y69rw8g3 (C) Het Nieuwsblad 2019

Partners:

Carpet of Life
Stad Oostende

0498 10 11 66