MET DE KONING EN KONINGIN NAAR PORTUGAL

Ons officiële bezoek aan Lissabon was enorm stimulerend. We mochten met de koning en koningin van België naar Portugal voor een staatsbezoek met een maatschappelijke insteek, waarbij er bijzonder veel aandacht was voor sociale innovatie. Voor ons was het niet alleen de ideale gelegenheid om de koppen bijeen te steken met Belgische en Portugese sociale innovatoren, maar ook om ons partnerschap met Impact Hub Lissabon officieel te bezegelen. Beide organisaties hebben een document ondertekend dat de deur openzet voor een vruchtbare wisselwerking

Maar dat is nog niet alles! Een week later stond Nathalie al terug in Portugal, deze keer voor een conferentie over de toekomst, House of Beautiful Business, waarin er onder andere werd bekeken hoe de businesswereld menselijker kan worden.

Het klimaat in Portugal is rijp voor vernieuwing dus we zijn helemaal klaar voor dit nieuwe hoofdstuk in zuiderse contreien.

0498 10 11 66