Ben jij iemand die voor korte of lange tijd en onbetaald zorgt voor een naaste zoals een ouder, kind, familielid, kennis of buur? Dan ben jij een mantelzorger! Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers met elk hun eigen specifieke zorgsituatie: boodschappen doen voor een buurvrouw met een fysieke beperking, dagelijks zorgen voor een kind met autisme, een chronisch zieke moeder, een partner met dementie, … Mantelzorgers geven vaak aan dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning. Zoals toegankelijke informatie, kortstondige vervanging, opvangmogelijkheden, contact met andere mantelzorgers, meer tijd voor zichzelf en psychologische ondersteuning.

iDROPS werkt daarom samen met Zorg Houthalen-Helchteren, met Dienstencentrum Perron-Oost en met de steun van Kom op tegen Kanker, aan een nieuw project voor én door mantelzorgers: ‘De MantelzorgHub’.
Dit project wil mantelzorgers samenbrengen, breder ondersteunen, versterken in hun zorgrol en vooral luisteren en inspelen op de concrete noden en behoeften van mantelzorgers. Hiervoor werken we graag samen met jullie, mantelzorgers, en zoeken we nieuwe samenwerkingsvormen met lokale zorgorganisaties om ook hun aanbod nog breder bekend te maken.

Als startschot van het project wordt een infomoment georganiseerd op maandag 20 mei 2019 om 19.00u in Dagvink, Lunstraat 19 te Houthalen-Helchteren. Dit is het programma:

  1. Voorstelling van het project ‘De MantelzorgHub’: samen bepalen we de vorm en inhoud
  2. Uitwisselen van ideeën over concrete noden en behoeften van mantelzorgers
  3. Hoe kan je als mantelzorger deelnemen aan het project?
  4. Nakaarten met elkaar bij een warm kopje koffie, of een fris glaasje

Meer info? sven@idrops.be

0498 10 11 66