Cocreatietraject op maat van je organisatie

!DROPS stapt binnen in jouw organisatie als sparringpartner en sociale innovatie kompaan. We werken effectief en inclusief. Samen gaan we voor een duurzame impact met maximaal inclusief engagement rond één of meerdere maatschappelijke uitdagingen. Op korte, maar vooral op lange termijn. Challenge accepted?

Onze trajecten zijn sterk inhoudelijk onderbouwd en breed gedragen: van facilitatie tot implementatie. We baseren ons op de Human-centered design methodiek (HCD) en andere herhalingsprocessen om de oplossingen te verfijnen. Innovatie, cultuur en digitaliteit vormen de rode draad door al onze samenwerkingen.

Contacteer ons


Als partner in het project Virtual Power werkten we samen met !DROPS rond digital storytelling voor kinderen met autisme. Voor ons was dit een onmiskenbare match. De drive en expertise van !DROPS zorgden voor de ideale omgeving om mee te schrijven aan dit verhaal. Het vertrouwen dat ze ons schonken, en de menselijke warmte die we ervaarden, maakten dit écht een geslaagde samenwerking!

Wouter Vanmol – creative director Nunam


DUURZAME IMPACT IN VIJF STAPPEN

1. DEEP DIVE - Onderzoek het probleem

Samen met jouw belangrijkste stakeholders detecteren we wat er leeft in de maatschappij. We verdiepen ons in het thema en brengen noden, behoeften en opportuniteiten creatief en actief in kaart.

2. CREATIVE LAB - Genereer ideeën

Eenmaal het probleem voldoende gefileerd, bedenken we oplossingen. Onze creatieve workshops zijn experimenteerruimtes, waarin we de deelnemers prikkelen en activeren om zoveel mogelijk ideeën te genereren.

3. DESIGN LAB - Concretiseer concepten

In de volgende fase vragen we experts en stakeholders uit de culturele en digitale wereld om de beste oplossingen te selecteren en te concretiseren. Deze workshops zijn ontwerpruimtes waarin we ideeën vertalen naar tastbare en testbare prototypes, strategieën en interventies.

4. PROOF OF CONCEPT - Implementeer

De producten/diensten/systemen die de eerste test overleefden, werken we verder uit tot een pilootproject. In het beste geval zetten we deze nadien in de markt en gaan we opschalen.

5. IMPACT CHECK - Meet je impact

Na afloop evalueren we de impact van het project op de doelgroep en de bredere samenleving. We werpen een kritische blik op wat we doen, om onze impact te maximaliseren en om bij te leren voor latere projecten.


!DROPS wist ons snel te overtuigen met hun visie op cocreatie met de doelgroep, waarbij ze van nul iets opbouwden. Ze faciliteerden op originele en creatieve wijze verschillende workshops. Die leidden tot het gewenste resultaat. En dat was er één dat we onmogelijk konden voorspellen. Een heel interessant leerproces!

Michiel De Baere – KIYO – Children’s Rights NGO


Oplossingen

0498 10 11 66