Incubate

Innovatiehubs in Afrika hebben veel potentieel. Om die reden slaan !DROPS, Exchange vzwCISCO Networking Academy & BiASC en mHub Malawi de handen in elkaar om intensiever samen te werken rond technologie, innovatie en sociale uitdagingen in Afrika. Met dit project willen we op een cocreatieve manier, en met behulp van technologie, een aantal economische en sociale uitdagingen aanpakken die mHub in Malawi ervaart. Het uiteindelijke doel is om een uitwisseling teweeg te brengen waarvan alle partners kunnen leren.

Empower

Van 10 tot 21 juli 2017 faciliteerde !DROPS, samen met Exchange vzw en CISCO Networking Academy & BiASC, de We For Talent Hackaton in Lilongwe, Malawi. Zo’n 20-tal plaatselijke studenten maakten er kennis met verschillende digitale tools en apparaten om zo hun digi-vaardigheden bij te schaven en oplossingen te zoeken voor lokale problemen.

Tijdens de eerste dagen van de training leerden de studenten al doende werken met Raspberry Pi’s (een soort singleboardcomputer), Arduino’s (een computerplatform waarmee software vanop afstand bediend kan worden) en maakten ze kennis met Pyton, een codetaal. Nadien splitste de groep zich op in twee: de helft van de studenten ging aan de slag met Internet of Things (IoT) en sensoren, terwijl de andere helft zich verdiepte in coderen.

Tijdens een creatieve brainstormsessie beslisten de jongeren rond welke thema’s ze wilden werken tijdens de training. Die thema’s baseerden ze op uitdagingen waar ze zelf mee kampen, zoals een gebrek aan medicijnen in ziekenhuizen en gebrekkige kennis over actualiteit in eigen land.

De studenten splitsten zich op in verschillende teams en en beslisten onderling voor welk specifiek probleem ze een oplossing wilden maken. Team Tagz besloot te werken rond energieverdeling in de gezondheidssector, The Razathorns wilden patiënten makkelijker toegang geven tot medicatie, team Kansa probeerde landbouwmethodes te optimaliseren en team Rastech wilde het openbaar vervoer in Lilongwe verbeteren.

Eenmaal de teams wisten welk probleem ze zouden gaan tackelen, verdiepten ze zich in de uitdaging. Binnen de teams werden ook rollen verdeeld. Zo was er telkens business managers, demo managers en organisatorische managers.

De daaropvolgende dagen werkten alle studenten naarstig verder om op 21 juli een prototype klaar te hebben van hun oplossing. Die dag pitchten de teams hun prototype aan de andere groepen en een externe jury.

Harvest

KANSA ontwikkelde het idee om de technologie en sensoren van de Raspberry Pi en de Arduino in een gemodelleerde serre te implementeren. Met de informatie die de tools verzamelen, kunnen boeren de kwaliteit van hun grond monitoren.

TAGZ wil elektriciteit beter verdelen in de gezondheidssector en streeft ernaar om elk ziekenhuis te voorzien van automatische backup zonnepanelen. Zo worden sterfgevallen als gevolg van een stroompanne vermeden.

RASTECHs missie was om de problemen met het openbaar vervoer in Lilongwe aan te pakken. Er worden heel wat onredelijke tarieven gehanteerd in minibusjes en het is niet altijd gemakkelijk om dichtbij vervoer te vinden. Het team ontwikkelde een systeem waardoor mensen faire tarieven betalen en vervoer op maat kunnen aanvragen.

THE RAZATHORNS ontwikkelden een app die de dichtstbijzijnde locatie aanduidt waar een specifiek geneesmiddel voorradig is. Via de app kunnen artsen bovendien ook voorschriften rechtstreeks doorsturen naar de apotheek, zodat patiënten de verantwoordelijkheid hiervoor niet meer hoeven te dragen.

De teams kregen opbouwende feedback van de jury, waarna deze laatsen in overleg gingen om een winnaar te kiezen. Alle ideeën waren veelbelovend en inventief, maar uiteindelijk kwam team RASTECH – mede door hun professionele presentatie en degelijk prototype – uit de bus als grote winnaar.

Nu de We For Talent training en de hackaton erop zitten, worden de deelnemers actief gecoacht door mHub en kunnen zij ook e-coaching aanvragen bij !DROPS en Cisco Networking Academy.

In samenwerking met: