Periode: 10 – 21 juli 2017

Why?

Innovatiehubs in Afrika hebben veel potentieel. Om die reden slaan !DROPS, Exchange vzw, Cisco Networking Academy & BiASC en mHub, Malawi de handen in elkaar om intensiever samen te werken rond technologie, innovatie en sociale uitdagingen in Afrika. Met dit project willen we op een cocreatieve manier, en met behulp van technologie, een aantal economische en sociale uitdagingen aanpakken die mHub in Malawi ervaart. Het uiteindelijke doel is om een uitwisseling teweeg te brengen waarvan alle partners kunnen leren. 

In juli gaan !DROPS vzw en Cisco Networking Academy & BiASC samen naar Lilongwe, Malawi om gedurende twee weken samen te werken met de community rond mHub.

INCUBATE

Het project start met een training in ‘Connecting things’ en ‘Big Data’. Deze trainingen worden beiden gefaciliteerd door Cisco Networking Academy & BiASC. Door de kennis die wordt opgedaan tijdens de trainingen, zullen de deelnemers in staat zijn om digitale oplossingen te bedenken voor sociale uitdagingen binnen de community.

EMPOWER

Na de trainingen vindt een hackathon plaats, waarbij zo snel mogelijk van een idee naar een werkend concept wordt gegaan. Tijdens de hackathon gaan we op een creatieve en innovatieve manier aan de slag om oplossingen te bedenken voor de sociale en economische uitdagingen die zich voordoen in Lilongwe, Malawi. De deelnemers maken een prototype, een projectplan en een pitch. Deze pitch wordt voorgesteld aan bedrijven, stakeholders van mHub en medewerkers van de universiteit.

HARVEST

Tijdens een jam brengen we de opgedane kennis en het resultaat van de hackathon samen om apps, games of andere technologische oplossingen te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gezocht naar investeerders om de oplossingen effectief op de markt te brengen en te commercialiseren. Met dit project willen we:

  • een cocreatie in business en technologie creëren tussen jongeren en de gemeenschap 
  • innovatieve ideeën en methoden uitwisselen
  • nieuwe start-ups ontwikkelen met jongeren en de gemeenschap in en rond mHub
  • de probleemoplossers van de toekomst trainen
  • ….

IN SAMENWERKING MET: