Challenge?

In 2015 hebben 35 476 mensen asiel aangevraagd in België. Onder hen waren vooral families en alleenstaanden uit Irak, Afghanistan en Syrië.

In 2016 daalde de toestroom, maar veel mensen die vorig jaar een aanvraag indienden, zijn nog steeds in ons land. Opvangcentra en initiatieven voorzien in de basisbehoeften van deze mensen. !DROPS wil een stapje verdergaan en ziet de superdiversiteit die de vluchtelingenstroom met zich meebrengt als een unieke kans om in co-creatie innovatieve oplossingen te bieden voor de uitdagingen van morgen.

Omar from NuNam

Incubate

!DROPS gelooft dat meer en meer mensen beseffen dat complexe maatschappelijke vraagstukken aangepakt kunnen worden door middel van designprocessen, vanwege de participatie van asielzoekers, beleidsmakers en professionals met verschillende achtergronden.

Empower

Innovatie, creativiteit en digitale technologie kunnen de motor zijn voor verandering in een stedelijke context. !DROPS wil die inzichten meenemen in We For Refugees. We creëren met We For Refugees een plek voor vluchtelingen en migranten om hands-on ideeën en ondernemende acties op te zetten en om multidisciplinaire en crossculturele samenwerkingen op te zetten.

!DROPS werkt steeds vanuit een participatieve methodologie en designt vanuit het human-centred denken.

We vertrekken vanuit de noden, talenten en passie van asielzoekers en migranten. We werken ook aan het psychosociaal welzijn van de mensen en zien superdiversiteit als de sleutel voor innovatieve co-creatie.

We zetten altijd een human-centred proces op: we onderzoeken de noden en wensen van de vluchtelingen en co-creëren samen met hen en andere professionals oplossingen en plannen die er echt toe doen.

We zetten creatieve labs op om ideeën te verzamelen en design-labs waarin ideeën geïmplementeerd worden in projecten en 21st-century skills worden aangereikt. Vervolgens is er ruimte voor persoonlijke coaching, waarin we werken aan een actieplan en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Harvest

Het resultaat zal zeer divers zijn en hangt af van de noden, talenten en skills van de mensen. Prototypes, ideeeën, actieplannen, beleidsveranderingen en zoveel meer kunnen het resultaat zijn van een vruchtbare co-creatie.