Op vrijdag 6 oktober 2017 organiseren wij, in samenwerking met Howest, de vormingssessie ‘Mantelkracht’. Tijdens deze vorming wordt aan praktijkwerkers en professionals uit de zorg aangeleerd hoe men de draagkracht van mantelzorgers kan verhogen via het specifieke programma ‘Mantelkracht’ dat ontwikkeld werd door de Thomas More Hogeschool. Het mantelzorgprogramma zelf baseert zich op 5 pijlers: langdurig en frequent samenkomen, groeps- en individuele bijeenkomsten, positief en waarderend samenwerken, een voortdurende inbreng van de mantelzorger en een mix van activiteiten. Aangevuld met de reeds voorhanden ondersteuning wordt het dankzij dit specifieke programma voor de mantelzorger mogelijk om een kwalitatief betere zorg te bieden aan de zorgbehoevende én zichzelf.

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING

Vlaanderen telt meer dan 600 000 mantelzorgers, mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid of kennis met specifieke fysieke, psychische en sociale noden. Door de aard en de intensiteit van hun zorgtaak, lopen mantelzorgers een groter risico om in een sociaal isolement terecht te komen of depressieve gevoelens te ontwikkelen. Om die reden is het, als buitenstaander, niet altijd eenvoudig om de dialoog aan te gaan met mantelzorgers. Maar waar moet je als praktijkwerker precies op inzetten om mantelzorgers op duurzame wijze te blijven ondersteunen?

PROGRAMMA MANTELKRACHT

Als (toekomstige) coach van mantelzorgers krijg je handvaten mee om zelf aan de slag te gaan met het ondersteuningsprogramma “Mantelkracht”. Via het handboek (hoeft niet aangeschaft te worden) en de eigen ervaringen van de deelnemers overlopen we elke fase van het programma: de beslissingen vooraf, de start van het programma, de individuele coaching en de groepsgesprekken. We bekijken samen hoe we mantelzorgers kunnen rekruteren, hoe een groepsbijeenkomst eruit ziet en hoe je mantelzorgers positief en waarderend kunt coachen. Daarnaast worden enkele belangrijke thema’s en methodieken behandeld zoals stress, de rol van gedachten, het dankbaarheidsdagboek en de schaalvraag.

De vorming wordt gegeven door onderzoeker Jeroen Knaeps van Vonk3, het onderzoeks- en kenniscentrum rond kwaliteitsvol ouder worden van de Thomas More Hogeschool.

DOELGROEP

De vorming richt zich tot professionals uit de zorgsector die als coach het programma willen aanbieden binnen hun eigen organisatie en werking. Vooral in het geval u nog beperkte ervaring heeft op vlak van het begeleiden van groepen (of dit eens op een andere manier wilt doen) of geen counseling opleiding heeft gekregen, zal het programma ‘Mantelkracht’ nuttig zijn.

PRAKTISCHE INFO

Datum: Vrijdag 6 oktober 2017 van 9u00 tot 17u00 (ontvangst met koffie vanaf 8u30)
Locatie: Howest – Rijselstraat 5, 8200 Brugge
Kostprijs: €100, er worden broodjes en drank voorzien voor de lunch

Inschrijven: Stuur een e-mail naar sven@idrops.be en stort het inschrijvingsgeld €100 op het rekeningnummer BE33 3631 2990 3046 met de vermelding ‘VORMING MANTELKRACHT’

OPGELET: maximaal aantal deelnemers = 15 personen!