2016 > 2018

ESF PROJECT AZO… onderneem je als vluchteling in Vlaanderen

‘Aan de slag met je talent’

Een eigen zaak hebben, je eigen baas zijn, verantwoordelijkheid dragen voor je eigen inkomen, … Velen dromen ervan, maar slechts enkelen zetten de stap. Waarom zou je niet ontdekken of ondernemen iets voor jou is? !DROPS is samen met 9 andere partners lid van het consortium ‘AZO’. Met dat consortium werken we aan ondernemerschap bij vluchtelingen. !DROPS zet binnen dit project een Human Centered Design traject op, om vluchtelingen zin te geven vanuit hun passies te ondernemen.

Incubate

FASE 1: Inspiratiesessies en prelabs

Tijdens deze eerste fase maken we kennis met de mensen en bevragen we hen op een positieve manier over hun passies en talenten, over waar zij goesting in hebben. We willen hen uitdagen en hun ondernemerspotentieel ontdekken. Dat doen we aan de hand van creatieve methodieken. In deze fase willen we dat vluchtelingen zich meer dan enkel ‘vluchtelingen’ voelen: het zijn mensen met talenten die we samen met hen willen (her)ontdekken.

FASE 2: Creatief Lab

Na fase 1 volgt een Creatief Lab, waarin we spelenderwijs en co-creatief tot nieuwe ideeën komen. Geïnspireerd door enkele sprekende verhalen, die we verzamelden tijdens ons vroegere werk met de doelgroep en de verhalen van de deelnemers zelf, brainstormen de deelnemers over een eigen project waarin zij hun talenten kunnen benutten.

Empower

FASE 3: Design Lab

In een Design Lab worden de ideeën gematerialiseerd tot werkelijke visualiseringen/prototypes waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. Dit is een zeer belangrijke fase om het project effectief vorm te geven en de passies en talenten van de deelnemers aan bod te laten komen. Skillbuilding (digitaal, creatief, cross-cultureel, …) komt in deze fase erg sterk naar voren.

FASE 4: Coaching + doorverwijzing

Tenslotte kunnen de deelnemers coaching bij ons aanvragen. Binnen deze fase is !DROPS ‘leverancier’ voor de trajectbegeleiders in de verschillende provincies. Wij blijven beschikbaar en willen een warme overdracht mogelijk maken. Het aantal coachingsessies hangt af van persoon tot persoon. We leveren echt maatwerk om, in samenspraak met de trajectbegeleider, de meest optimale doorverwijzing te bieden.

Harvest

Waar organiseerden we al reeksen workshops?

Aantal vluchtelingen die we bereikt hebben:

Interessante voorbeeldcase: Mariply en Andres 

!DROPS legt in dit traject de nadruk op werken vanuit de eigen goesting en passies. We willen mensen uitdagen om hun ondernemerspotentieel te ontdekken en deelnemers afleveren die een onderneming opstarten waar ze met volle goesting voor gaan.

Meer info over het project: http://projectazo.be/

logo_website_AZO