Incubate

Met Studio Digital wil !DROPS maatschappelijk kwetsbare groepen (vluchtelingen, maatschappelijk kwetsbare jongeren en mensen met een verslaving) inspireren, trainen en coachen in digitale skills. Op een laagdrempelige manier begeleiden we de groepen in het effectief opzetten van hun eigen projecten en we bieden hen toegang tot langdurige initiatieven en opleidingen zoals BeCode. Hiermee willen we werken aan digitale inclusie in een superdiverse samenleving.

Empower

Via creatieve sessies inspireren we deelnemers en laten we hen proeven van digitale skills (apps & coding, gaming, making & IoT). Vervolgens bieden we een verdiepend traject aan in één van deze digitale skills, afhankelijk van de passie en keuze van de deelnemers. Tijdens dit verdiepend traject worden de skills verder aangeleerd en zetten de deelnemers een eigen project op. Daarnaast ligt er ook een belangrijke focus op talentontwikkeling en ondernemerschap. Op die manier stimuleren we deelnemers om hun ideeën ook daadwerkelijk te ontwikkelen en begeleiden we hen hierbij.

Harvest

Aan het einde van het traject worden de verschillende projectideeën en prototypes gepitcht voor een jury. Opbouwende feedback en doorverwijzing staan hierbij centraal. Zo kunnen de prototypes uitgroeien tot effectieve producten.

Met steun van: