Periode: 2016 – 2018

Why?

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, maar ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Migratie en integratie vormen dan ook centrale begrippen in onze huidige maatschappij.
Met PeaceCraft willen !DROPS en U Move 4 Peace (UM4P) de interculturele dialoog centraal plaatsen door de verhalen van vluchtelingen naar scholen, verenigingen en culturele organisaties te brengen. Dit doen we aan de hand van een interactieve game en een participatieve theatervoorstelling.

Incubate: verhalen bundelen

In het Rode Kruis opvangcentrum van Linkeroever organiseerden we enkele creatieve sessies met jongeren. Tijdens deze sessies leerden we de jongeren kennen en hoorden we hun verhalen. Verhalen over hun leven in hun land van herkomst, hun vlucht en hun leven hier in België. We creëerden een veilig kader waarbinnen ze op een respectvolle manier gehoord en empowered werden. De verhalen vormen de voedingsbodem voor de ontwikkeling van de game en theatervoorstelling.

Empower

Interactieve game

!DROPS en game-ontwikkelaar Poppins & Wayne werkten samen met de jongeren aan de verdere uitwerking van de game. Dit deden ze tijdens creatieve labs en designlabs. De game zoomt in op de situatie in het thuisland van de jongeren en de route die ze hebben afgelegd. Wie het spel speelt, wordt geconfronteerd met de dilemmas waar ook de jongeren mee worstelden. De game wil op een laagdrempelige manier informeren en richt zich op ‘zelf ervaren’ wat jonge vluchtelingen effectief meegemaakt hebben.

Participatieve theatervoorstelling

UM4P creëerde met de verhalen van de jongeren een participatieve theatervoorstelling. Die wordt gebracht door freelance acteurs met een migratieachtergrond. Zij kunnen de situatie letterlijk en figuurlijk belichamen. Het theater draait rond moeilijke thema’s waar de vluchtelingen hier in België tegenaan lopen: integratie, multiculturaliteit, onzekerheid. Het publiek wordt actief betrokken tijdens de voorstelling en komt op het podium strategieën uittesten. Zo wordt het theater wordt een oefenplaats voor de realiteit.

Harvest: PeaceCraft on Tour

De PeaceCraft theatervoorstelling ging op 15 november 2017 in première. 110 personen maakten het als eerste mee. Ook de PeaceCraft game kon er in primeur uitgetest worden tijdens het wereldkeukenbuffet. (Een buffet dat verzorgd werd door drie Afghaanse vrouwen uit het opvangcentrum van Linkeroever).

Vanaf 2018 worden zowel het theaterstuk als de game aangeboden aan scholen, culturele centra en andere organisaties. Bestellen is nu al mogelijk via de PeaceCraft website, waar je bovendien meer informatie vindt over het project.