Periode: 2016 – 2018

Why?

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, maar ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Migratie en integratie vormen dan ook centrale begrippen in onze huidige maatschappij, zowel voor het beleid, de media, de onderzoekswereld en het middenveld als voor de bredere samenleving (Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2015).
Met PeaceCraft – Play to Change willen !DROPS en U Move 4 Peace (UM4P) de interculturele dialoog centraal plaatsen om scholen, verenigingen en culturele organisaties maximaal te sensibiliseren. We doen dat door verhalen van vluchtelingen zelf te vertellen via een interactieve game en een participatieve theatervoorstelling.

Incubate: verhalen bundelen

Samen met jongeren uit het opvangcentrum Rode Kruis te Linkeroever verzamelen we in creatieve sessies verhalen over hun leven in hun land van herkomst, hun vluchtperiode en hun leven na aankomst in België. We creëren een veilig kader waarbinnen ze op een respectvolle manier gehoord en empowered worden. De verhalen vormen de voedingsbodem voor de ontwikkeling van de game en theatervoorstelling.

Empower:

Interactieve game

!DROPS en Poppins & Wayne werken verder met de jongeren in creatieve labs en design-labs aan de ontwikkeling van de game. De game zoomt in op de situatie in het thuisland van de jongeren en de route die ze hebben afgelegd. Wie het spel speelt, zal worden geconfronteerd met de keuzes waarmee ook de jongeren geworsteld hebben. De game wil op een laagdrempelige manier informeren en richt zich op ‘zelf ervaren’ wat jonge vluchtelingen effectief meegemaakt hebben.

Participatieve theatervoorstelling

UM4P creëert met de verhalen van de jongeren een participatieve theatervoorstelling die door freelance acteurs met een migratieachtergrond wordt gespeeld. Zij kunnen de situatie letterlijk en figuurlijk belichamen. Het theater draait rond moeilijke situaties waar deze jongeren hier in België tegenaan lopen. Integratie, multiculturaliteit, onzekerheid. Het publiek wordt actief betrokken tijdens de voorstelling en komt op het podium strategieën uittesten. Het theater wordt een oefenplaats voor de realiteit.
Meer informatie over UM4P: http://www.um4p.be

Harvest: PeaceCraft on Tour

De game en de theatervoorstelling worden vanaf 2018 aangeboden aan scholen, culturele centra en andere organisaties. Bestellen is mogelijk vanaf zomer 2017.
Wil je op de hoogte blijven? Stuur een mailtje naar Anna Kint via anna@idrops.be