Incubate

Jeugdparticipatie en beleidssuggesties

Het project ‘Our Democratic Europe’ wil jongeren tussen 14 en 18 jaar opleiden tot echte ambassadeurs. Dit project wordt gedragen door een partnerschap tussen België, Nederland, Polen en Denemarken. Per land krijgen 40 jongeren de kans om deel te nemen. Uit die groep wordt een taskforce opgericht. Zij staan mee in voor de organisatie van het hele project. Daarvoor krijgen de jongeren de kans verschillende workshops te volgen. Zo leren ze zelf hoe ze bijvoorbeeld een vergadering leiden of een goede presentatie maken.

De groep zal werken rond onderwerpen als onderwijs, klimaatverandering en innovatie. Eerst vindt per thema een regionaal seminarie plaats. Daarin zullen alle 40 jongeren met elkaar in debat gaan.

Enkele weken na elk regionaal seminarie volgt een internationaal seminarie. De taskforce vertegenwoordigt daar de ideeën en voorstellen van de groep. De vier internationale seminaries gaan telkens door in een van de deelnemende landen. België is het laatst aan de beurt, in januari 2018.

Empower

Internationale dialoog

Het project heeft als doel een dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, ondernemers en beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij zullen samen nadenken over en werken aan Europa en de toekomst, maar tegelijk ook hun vrienden, andere beleidsmakers en media overtuigen van het belang van jeugdparticipatie.

Harvest

Een toekomst voor en door jongeren

Het eindresultaat van de seminaries en bijeenkomsten zal een overzicht zijn met belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties om jongeren meer te betrekken in beleidsbeslissingen. De jongeren gaan alles officieel overhandigen aan de Europese Commissie.

!DROPS verzorgt dit project samen met ARhus en coördineert, organiseert en faciliteert het in co-creatie met de jongeren.
Dit project wordt opgezet door ARhus, het kenniscentrum van Roeselare. Samen met de Broere-bibliotheken zien ze het als hun rol om mensen in een neutrale omgeving te laten nadenken over de maatschappij en haar toekomst. Volgens Bruno Daems, verantwoordelijke projecten van ARhus, is het net aan de jongeren om de toekomst van Europa vorm te geven.

“Door de recente Brexit staat Europa op een belangrijk kruispunt. Voor veel jongeren lijkt het allemaal een ver-van-mijn-bedshow. Wij zien het als onze taak om actief burgerschap te bevorderen. Met dit project willen wij jongeren warm maken om na te denken over de toekomst,” Bruno Daems.

 

Meer info over ARhus: http://www.arhus.be/home/

logo-arhus-broere-erasmus