Maatschappelijke uitdaging

Vlaanderen heeft 600.000 mantelzorgers. Zij vormen een belangrijke hoeksteen in de vermaatschappelijking van zorg. Door de aard van hun zorgtaak vormen zij vaak een risicogroep voor sociaal isolement en depressieve gevoelens. Mantelzorgers geven aan dat zij in de ondersteuning van hun zorgtaak vooral moeilijkheden ervaren bij het vinden van toegankelijke informatie, ‘psycho-sociale ondersteuning’ en respijtzorg. Uit Europese studies blijkt dat ICT-ondersteuning mantelzorgers kan helpen om hun zorgtaak te verbeteren en hun persoonlijk welbevinden te vergroten.

Incubate

Met het project ‘InTouch’ wil !DROPS nagaan wat de (psycho-sociale) noden en behoeften zijn van de Vlaamse mantelzorger, om vervolgens vanuit ‘digitale innovatie’ exploratief een antwoord te zoeken op deze maatschappelijke uitdaging. Binnen het project stellen we de mantelzorger centraal om dan via een co-creatief proces één exploratieve tool te ontwikkelen en te testen.

Empower

Aan de hand van creatieve labs in Koksijde, Veurne en Brugge gaan we met mantelzorgers aan de slag om creatieve oplossingen te vinden voor deze uitdaging. We gebruiken hiervoor innovatieve brainstormmethoden en prototypen de leukste ideeën.

Harvest

We bevinden ons momenteel in de tweede helft van dit project. We hebben meerdere creatieve sessies opgezet op de drie locaties met mantelzorgers. Er kwamen heel concrete en bruikbare ideeën naar voren. We bouwen nu een netwerk uit van mantelzorgcafés en brengen de noden van de mantelzorgers in kaart om hun ook online een ondersteunende tool aan te bieden. Bovendien maken we een blauwdruk op zodat elke gemeente zelf aan de slag kan met onze uitgewerkte tools.

Zomer 2017  leveren we op.