Maatschappelijke uitdaging

Vlaanderen heeft 600.000 mantelzorgers. Zij vormen een belangrijke hoeksteen in de vermaatschappelijking van zorg. Door de aard van hun zorgtaak vormen zij vaak een risicogroep voor sociaal isolement en depressieve gevoelens. Mantelzorgers geven aan dat zij in de ondersteuning van hun zorgtaak vooral moeilijkheden ervaren bij het vinden van toegankelijke informatie, ‘psycho-sociale ondersteuning’ en respijtzorg. Uit Europese studies blijkt dat ICT-ondersteuning mantelzorgers kan helpen om hun zorgtaak te verbeteren en hun persoonlijk welbevinden te vergroten.

Incubate

Met het project ‘InTouch’ wil !DROPS nagaan wat de (psycho-sociale) noden en behoeften zijn van de Vlaamse mantelzorger, om vervolgens vanuit ‘digitale innovatie’ exploratief een antwoord te zoeken op deze maatschappelijke uitdaging. Binnen het project stellen we de mantelzorger centraal om dan via een co-creatief proces één exploratieve tool te ontwikkelen en te testen.

Empower

Aan de hand van creatieve labs in Koksijde, Veurne en Brugge gaan we met mantelzorgers aan de slag om creatieve oplossingen te vinden voor deze uitdaging. We gebruiken hiervoor innovatieve brainstormmethodes en maken prototypes van de leukste ideeën.

Harvest

De creatieve labs onthulden dat mantelzorgers een nood voelen om van tijd tot tijd even te kunnen ontspannen, zonder op dat moment te moeten zorgen voor iemand. Bovendien merken mantelzorgers dat dingen waarmee zij worstelen vaak niet goed begrepen worden door mensen die geen ervaring hebben met het zorgen voor iemand. Om een antwoord te bieden op deze twee noden, ontwikkelden wij een reeks mantelzorgcafé’s. Op deze maandelijkse ontmoetingsplek kunnen mantelzorgers terecht voor een heerlijk kopje koffie, terwijl zij in een ontspannen sfeer verhalen kunnen uitwisselen met andere mantelzorgers.

  • De Mantelfluisteraar in Assebroek startte in juni 2017
  • De Luisterbloem in Veurne startte in juni 2017
  • De Luisterschelp in Koksijde startte in oktober 2017

 

Momenteel zijn wij ook bezig met het ontwikkelen van een ondersteunende online tool, die mensen helpt bij het uitoefenen van hun mantelzorgfunctie. Enerzijds zal de tool praktische informatie bundelen en centraliseren. Anderzijds kunnen mantelzorgers bij een specifiek probleem raad vragen aan anderen, die uit eigen ervaring misschien wel een oplossing kunnen aanbieden voor dit probleem. Via de online tool – die mantelzorgers met elkaar verbindt – wordt ook het groepsgevoel van de mantelzorgers versterkt.

Omdat dit project zich concentreerde op de kuststreek, bundelt !DROPS alle bevindingen die naar voren kwamen en maken we een blauwdruk op zodat elke gemeente zelf aan de slag kan met onze uitgewerkte tools.