Incubate

Sinds de periode zomer 2015 – zomer 2016 wachten heel wat vluchtelingen nog steeds op een antwoord in hun procedure. Dat eist zijn tol. Veel asielzoekers hebben nood aan psychosociale omkadering om ermee om te gaan (alsook met allerlei andere zaken, zoals post-traumatische stress, de situatie in hun thuisland, …). Anderzijds zijn er ook in België heel wat mensen die op zoek gaan naar manieren om zich goed te voelen, om te ontdekken wat hun energie geeft. Om daaraan te werken, willen we een uitwisseling creëren waarin we samen methodieken (yoga, meditatie, tekenen, oplossingsgericht coachen, …) exploreren die kunnen bijdragen aan het psychosociaal welzijn. Bottom-up en in co-creatie werken, zal de meest effectieve manier zijn om het welzijn te bevorderen.
Bovendien kan het een succeservaring zijn voor de mensen met wie we werken en bevordert het de integratie van de asielzoekers op een zeer persoonlijk niveau.

Empower

– FASE 1: We brengen asielzoekers en burgers uit België samen om gedurende een tweetal sessies verschillende workshops te volgen over yoga, meditatie, expressie, …
Dat zal op een heel laagdrempelige manier gebeuren. Mensen kunnen zelf kiezen hoe vaak ze willen komen.

– FASE 2: We gaan in dialoog met geïnteresseerden en nodigen hen uit om zelf workshops te geven in methodieken die zij kennen, om op die manier aan hun eigen welzijn te werken. Zowel burgers uit België als asielzoekers kunnen om de beurt een workshop begeleiden. We zullen de nodige omkadering bieden en iedereen de mogelijkheid geven een workshop aan te bieden.

Harvest

– FASE 3: In de laatste fase zullen we vrijwilligers die verder workshops willen aanbieden, coachen en begeleiden. We werken aan interculturele skills, uitwisseling en talentontwikkeling. Bovendien spelen we in op de noden.

We willen door dit project effectief werken aan het welzijn van asielzoekers en mensen uit België. Uit ervaring weten we dat veel mensen kampen met psychosociale uitdagingen die ze niet altijd alleen kunnen aanpakken. Professionele hulp is niet steeds (voldoende) voor handen en de drempel is vaak hoog. Met dit project willen we een aanbod uitwerken om op een laagdrempelige manier een positieve impact te genereren en ervoor zorgen dat asielzoekers en mensen uit België zich beter in hun vel voelen.

Dit proces willen we human-centred ontwerpen en vanuit een bottom-upverhaal in co-creatie vorm geven. Op die manier willen we werken aan empowerment, een succeservaring, en vooral integratie en cross-cultureel leren van elkaar.