Achtergrond / Premise

Jaarlijks gaat er ongeveer 2 miljoen ton voedsel verloren in Vlaanderen, zo blijkt uit een studie van OVAM en de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies in samenwerking met de voedingsnijverheid, de distributiesector en de landbouwsector.

Vlaanderen wil dit voedselverlies met 15% doen dalen tegen 2020, met 30% tegen 2025. Voedselreststromen zijn dus een hot item, en ook de voedingsindustrie kan hierin zeker een steentje bijdragen, maar hoe pakken we het aan?

Dit project werd door !DROPS in samenwerking met SERR Oostende-Westhoek ingediend onder de projectoproep “Foodloose” vanuit Streekfonds West-Vlaanderen. Samen willen we organisaties actief in het voedseloverschot-ecosysteem ondersteunen in het terugdringen van voedselverlies. We startten met een pilootproject in de Westhoek, waarbij we de noden en behoeften hebben blootgelegd en ook oplossingen hebben kunnen formuleren.

Met Disruptive Food hebben we de handen in elkaar geslagen met de lokale actoren en zijn we op zoek gegaan naar oplossingen voor voedseloverschotten in de Westhoek! De creatieve labs waren de plaats waar we met iedereen in interactie zijn gegaan.

Incubate

Samen met SERR Oostende – Westhoek, het Welzijnsoverleg en de OCMW’s van De Panne, Koksijde, Diksmuide en Veurne sloegen we de handen in elkaar om de aanpak met betrekking tot voedseloverschotten te optimaliseren.

Empower

In een zestal creatieve sessies in de verschillende deelnemende gemeenten werden de pijnpunten in het voedseloverschotkluwen geïdentificeerd, maar ook werden er tal van oplossingen geformuleerd.

Harvest

Te vaak wordt er met voedseloverschotten niets gedaan omdat het voor mensen, bedrijven, landbouwers, … niet altijd duidelijk is waar men met overschotten terecht kan. Met dit project willen we daarover verder nadenken en oplossingen bieden.

Professionalisering van de voedselbedeling om op efficiënte wijze tegemoet te komen aan de stijgende vraag van inwoners naar voedselpakketten.

Efficiëntere organisatie van voedselbedeling en omgang van voedseloverschotten door een duidelijke regionale coördinatie en logistieke verwerking.

Versterken van het netwerk, zowel op lokaal als bovenlokaal vlak, door gezamenlijke ontmoetingsmomenten te organiseren. Deze ontmoetingsmomenten kunnen een vorming zijn, een infomoment, een werkgroep om concrete projecten vorm te geven.

Antwoord bieden op het knelpunt van het mobiliteitsprobleem: de kansengroepen geraken niet altijd zelf tot in een verdeelpunt. Vrijwilligers brengen pakketten aan huis, maar dat zorgt voor een hoge werklast. Een mobiel verhaal zou een optie kunnen zijn.

Extra tewerkstelling in de SE-bedrijven genereren.

In 2017 zullen wij voor deze problematieken innovatieve ideeën en oplossingen trachten te genereren in co-creatie met de handelaars, OCMW’s en voedselbedelingspunten in de Westhoek!