ONTSTAAN

De Mantelzorghub is het resultaat van ons InTouch project, dat startte in 2015. Daarbij verzamelden we mantelzorgers uit vier steden en gemeentes in West-Vlaanderen en vroegen we hen hoe zij hun zorgfunctie ervaren. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden ooit kampte met een depressie terwijl ze zorgden voor hun naaste. Op de vraag wat er zou kunnen veranderen om het mentale welzijn van de mantelzorgers te verbeteren, kwamen enkele concrete noden uit de bus: sociaal contact, toegankelijke informatie en toegang tot respijtzorg zijn slechts enkele voorbeelden.

Met alle input die we kregen, ging !DROPS aan de slag. In drie gemeenten startten we een maandelijks mantelzorgcafé op, dat ondertussen volledig gedragen wordt door de mantelzorgers zelf. Daarnaast ontwikkelden we opleidingen voor zowel mantelzorgers als professionelen. En tot slot creëerden we een online platform waarmee mantelzorgers met elkaar én met de sociale diensten in contact kunnen treden.

Omdat we merken dat de nood aan een structurele ondersteuning van mantelzorgers ook op andere plaatsen hoog is, bundelden we onze verschillende initiatieven onder de noemer De Mantelzorghub. Met dit pakket kunnen ook andere steden en gemeenten hun mantelzorgers op korte tijd een multidisciplinaire en kwalitatieve ondersteuning garanderen.

WAT?

De Mantelzorghub is een driedelig pakket dat bestaat uit de Mantelzorgcafé’s, de Mantelzorgacademie en het digitale luik de Mantelzorgchat.

Mantelzorgcafé

Het lokale Mantelzorgcafé is een maandelijkse bijeenkomst van en voor mantelzorgers in een open, huiselijke sfeer. Het initiatief wordt opgestart en gerund door een kerngroep van mantelzorgevrijwiligers. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een hulpbehoevend(e) familielid, kennis of buur is welkom.

Mantelzorgacademie

Mantelzorgers en professionals geven aan dat ze ondersteuning kunnen gebruiken in de (zorg)taken die ze dagelijks uitvoeren. Om die reden ontwikkelde !DROPS verschillende opleidingen, die zowel de mantelzorgers zelf als zorgprofessionals kunnen versterken.

Mantelzorgchat

Klassieke websites zijn voor mantelzorgers vaak een bron van frustratie, door het gebrek aan gebruiksgemak en begeleiding. De Mantelzorgchat werd daarom samen met mantelzorgers ontwikkeld. Dit resulteerde in een laagdrempelig online platform met onder andere een zoekfunctie, chatfunctie, kalender met lokale activiteiten en een nieuwsoverzicht met lokaal en algemeen nieuws. Binnenkort wordt het platform gelanceerd.

HOE?

!DROPS creëerde De Mantelzorghub specifiek voor steden en gemeenten. Het is een overkoepelend instrument dat hen begeleidt hen bij het uitbouwen van een volledige mantelzorgwerking, die op termijn door de mantelzorgers zelf draaiende gehouden wordt.

Voel ook jij dat er binnen jouw stad of gemeente nood is aan een structurele begeleiding en ondersteuning van lokale mantelzorgers? Dan kan jouw stad of gemeente instappen op het project en een eigen lokale Mantelzorghub creëren. Voor meer informatie e-mail je naar sven@idrops.be.