LAB 1: voorstelling bestuursakkoord + wat leeft er?

In deze sessie

  • leren we elkaar kennen,
  • zetten we de energie gericht op een bruisende en positieve toekomst,
  • wordt het voorlopige ontwerp van het bestuursakkoord voorgesteld en visualiseren we eerste ideeën en meningen a.d.h.v. creatieve brainstorm tools.

LAB 2: dieper ingaan op de 3 pijlers

De 3 pijlers van het bestuursakkoord worden besproken. Via interactieve tafels en een creatief doorschuifsysteem zetten we een discussie op gang. De belangrijkste bevindingen worden geclusterd en gevisualiseerd. Achteraf worden de groepen opgedeeld naar deze pijlers en bevindingen. De deelnemers kunnen vanuit hun interesses zelf de groep kiezen. We sluiten af met een korte user journey, waarbij de groepen een fictieve burger van Beernem beschrijven en volgen in relatie met hun thema.

LAB 3: design van de toekomst van Beernem

De groepen starten nu met het genereren van beleidsvoorstellen. Hiervoor voorzien we creatieve innovatiemethodes. De beste voorstellen worden gekozen en besproken. De eerste stappen worden gezet om deze concreet te maken en te visualiseren.

LAB 4: afwerking + voorbereiding voorstelling

Elke groep werkt haar voorstel af. Ze leggen dit naast het voorlopige ontwerp van het bestuursakkoord, waardoor ze hier ook feedback op kunnen leveren. Tenslotte leren ze hoe ze deze duidelijk en met energie kunnen voorstellen, ter voorbereiding van de finale pitch.

LAB 5: pitch + discussie met gemeentebestuur

Elke groep stelt haar beleidsvoorstellen en concrete ideeën voor. Leden van het gemeentebestuur en de burgemeester zullen aanwezig zijn, om hier zelf antwoord op te geven en een discussie op te starten. We kunnen afsluiten en nabespreken bij een glaasje en een hapje.

Na de labs kunnen alle Beernemenaars on line feedback geven op de uitgewerkte voorstellen. Zo krijgt iedereen de kans om te participeren!

Als resultaat hebben we specifieke voorstellen en concrete feedback op het bestaande bestuursakkoord, die meegenomen worden naar het schepencollege. Door de discussie in het laatste lab worden de reële mogelijkheden van de voorstellen van de burgers al getoetst, zodat er bij de twee partijen geen onmogelijke verwachtingen leven. De doelstelling is een nieuw bestuursakkoord voor de periode 2019 – 2024 voor een bruisend, sociaal en zorgend Beernem, en één waar de burgers volledig achter staan.