Incubate

Steeds meer mensen belanden in armoede en worden in hun zoektocht naar hulpverlening vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ook de sociale werkers zitten met de handen in het haar en kunnen de werkdruk niet aan.

Empower

In 2017 organiseerde !DROPS samen met de provincie West-Vlaanderen een trefdag rond armoede in Brugge. Mensen die leven in armoede, belangenverenigingen en hulpverleners kwamen er samen en brainstormden er over concrete acties om aandacht op het probleem te vestigen.

Harvest

Op basis van de ideeën die naar boven kwamen tijdens de trefdag, creëerden !DROPS en communicatiebureau Cojak de grootschalige communicatiecampagne ‘We zijn geen robots’. Hiermee willen we het huidige probleem in de spotlight plaatsen en eisen we dat onze regering mensen in armoede menswaardiger behandelt. Wally van TouristLeMC hielp ons hierbij door het campagnenummer Cirkels te schrijven.

 

Als onderdeel van de campagne schreven we samen met mensen in armoede een waardigheidsmanifest, dat ondertussen door honderden mensen ondertekend werd. De campagne eindigde in februari 2018 met een grote mars door de straten van Brussel, waar we het manifest persoonlijk overhandigden aan minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

 

Geloof ook jij dat mensen in armoede beter behandeld moeten worden? Onderteken het manifest hier!

 

Coverbeeld: © Jomme Knooren
In samenwerking met: