Wij zijn !DROPS, een sociaal innovatiebureau voor profit- en non-profitorganisaties.

Samen met jou bedenken we innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.


Op maat en resultaatgericht

Als creatief collectief pakken we maatschappelijke vraagstukken aan. Van facilitatie tot creatie; van denken tot doen. We werken multidisciplinair en zien cultuur en digitaliteit als dé tools voor positieve verandering. Daarbij plaatsen we ‘the power of people’ centraal. Samen ontwikkelen we duurzame resultaten voor een leefbare 21ste eeuw. Dicht bij huis en over de grenzen heen.


Hoe pakken we dat aan?

Oplossingen bedenken voor mensen, met mensen

De methodologie van !DROPS is gebaseerd op Human-Centered Design. Samen met partners en mensen met bepaalde noden creëren we oplossingen, producten en services die een echt verschil maken. Onze processen zijn iteratief: dankzij herhaling verbeteren en verfijnen we onze resultaten. Daarbij staan cultuur en digitaliteit centraal.

Onze leidraad voor impactvolle oplossingen
bestaat uit 5 delen:

Vinger aan de pols

We bepalen de beste manier om het probleem bloot te leggen. Dat kan een brainstormsessie zijn, een data-analyse of nog iets helemaal anders. Elk project is uniek. Vervolgens bekijken we met relevante stakeholders wat er in de maatschappij gebeurt. We brengen de noden en behoeften op een creatieve en actieve manier in kaart.

Bedenk oplossingen

Tijdens workshops ontleden we het probleem en bekijken we welke weg we willen inslaan. De workshops zijn experimenteerruimtes waarin we de deelnemers prikkelen om ideeën te bedenken op basis van de specifieke aard van het probleem.

Maak het concreet

We nodigen experts en stakeholders uit om de oplossingen concreet uit te werken tijdens workshops. De workshops zijn ontwerpruimtes waarin we de ideeën vertalen naar tastbare prototypes en concepten.

Implementeer

Op basis van de positief geëvalueerde producten en systemen ontwikkelen we pilootprojecten. Soms introduceren we die vervolgens op de markt en beslissen we om ze op te schalen.

Meet je impact

Na afloop onderzoeken we of de impact succesvol is en een meerwaarde heeft gecreëerd voor onze doelgroep en de volledige samenleving. We werpen een kritische blik op wat we doen om onze impact te maximaliseren en om bij te leren voor latere projecten.

Onze modules

1. Trajecten

Langetermijnsamenwerkingen waarin we samen aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdaging waar jouw organisatie voor staat. Bv. Mantelzorghub

2. Opleidingen

Workshopreeksen en coaching om bepaalde skills en methodes aan te leren. Bv. !FLab

3. Tools 

Tools die jij met je doelgroep kunt gebruiken om rond een bepaald thema te werken. Bv. PeaceCraft

4. Workshops 

Eenmalige workshop over een van onze thema’s. Bv. Energylab

 

Onze topics


Nieuw leren / New Learning

Een leefbare toekomst verzekeren door in te zetten op nieuwe skills en nieuwe leermethodes voor de 21ste eeuw.

Duurzaamheid / Sustainability

Een leefbare toekomst verzekeren voor onze planeet.

Zorg / Care

Een leefbare toekomst verzekeren waar iedereen zich goed voelt en de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Globale ontwikkelingen / Global Development

Een leefbare toekomst verzekeren door internationale initiatieven op te zetten en te ondersteunen.

Superdiversiteit / Superdiversity

Een leefbare toekomst verzekeren waarin de kracht van diversiteit centraal staat.

Maatschappelijke verbinding / Community Building

Een leefbare toekomst verzekeren door nieuwe verbindingen in een regionale en stedelijke context te realiseren.

 

Team

Nathan Hermans

nathan@idrops.be

Esther Moyson

esther@idrops.be

Nathalie Goethals

nathalie@idrops.be

Hendrikje Meyvis

hendrikje@idrops.be

Jens Depelchin

jens@idrops.be

Anna Kint

anna@idrops.be

Sven Jacobs

sven@idrops.be

Laura Vantornaut

laura@idrops.be

Hanne Bonte

hanne@idrops.be

Sandra Coumans

sandra@idrops.be