ONTSTAAN

De Mantelzorghub is het resultaat van ons InTouch project, dat startte in 2015 met de financiering en steun van Kom op tegen Kanker en Leader Westhoek. Daarbij verzamelden we mantelzorgers uit vier steden en gemeentes in West-Vlaanderen en vroegen we hen hoe zij hun zorgfunctie ervaren. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden ooit kampte met een depressie terwijl ze zorgden voor hun naaste. Op de vraag wat er zou kunnen veranderen om het mentale welzijn van de mantelzorgers te verbeteren, kwamen enkele concrete noden uit de bus: sociaal contact, toegankelijke informatie en toegang tot respijtzorg zijn slechts enkele voorbeelden.

Met alle input die we kregen, ging !DROPS aan de slag. In drie gemeenten startten we een maandelijks Mantelzorgcafé op, dat ondertussen volledig gedragen wordt door de mantelzorgers zelf. Daarnaast ontwikkelden we opleidingen voor zowel mantelzorgers als professionelen. En tot slot creëerden we een online platform waarmee mantelzorgers met elkaar én met de sociale diensten in contact kunnen treden.

Omdat we merken dat de nood aan een structurele ondersteuning van mantelzorgers ook op andere plaatsen hoog is, bundelden we onze verschillende initiatieven onder de noemer ‘De Mantelzorghub’. Met dit pakket kunnen ook andere steden en gemeenten hun mantelzorgers op korte tijd een multidisciplinaire en kwalitatieve ondersteuning garanderen.

WAT?

De Mantelzorghub is een driedelig pakket dat bestaat uit de ‘Mantelzorgcafés’, de ‘Mantelzorgacademie’ en het digitale luik ‘De MantelzorgHub Online’.

Mantelzorgcafé

Het lokale Mantelzorgcafé is een maandelijkse bijeenkomst van en voor mantelzorgers in een open, huiselijke sfeer. Het initiatief wordt opgestart en gerund door een kerngroep van enthousiaste mantelzorgers. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een hulpbehoevend(e) familielid, kennis of buur is welkom. Naast ontspanning worden ook inhoudelijke thema’s behandeld samen met sprekers en experten op vraag van de mantelzorgers zelf.

Mantelzorgacademie

Mantelzorgers en professionals geven aan dat ze ondersteuning kunnen gebruiken in de (zorg)taken die ze dagelijks uitvoeren. Om die reden ontwikkelde !DROPS verschillende begeleidingstrajecten en workshops, die zowel de mantelzorgers zelf als zorgprofessionals en gemeentelijke ambtenaren kunnen versterken.

De MantelzorgHub Online

Klassieke websites zijn voor mantelzorgers vaak een bron van frustratie, door het gebrek aan gebruiksgemak en begeleiding. De MantelzorgHub Onlien werd daarom samen met mantelzorgers ontwikkeld. Dit resulteerde in een laagdrempelig online platform met onder andere een zoekfunctie, chatfunctie, kalender met lokale activiteiten en een nieuwsoverzicht met lokaal en algemeen nieuws. Het platform is te bezoeken via Mantelzorghub.be.

HOE?

!DROPS creëerde ‘De Mantelzorghub’ specifiek voor steden, gemeenten en lokale zorgactoren. Het is een overkoepelend instrument dat hen begeleidt hen bij het uitbouwen van een brede mantelzorgwerking, met maximale inbreng van mantelzorgers en lokale zorgprofessionelen.

Voel ook jij dat er binnen jouw stad of gemeente nood is aan een structurele begeleiding en ondersteuning van lokale mantelzorgers? Dan kan jouw stad of gemeente instappen op het project en een eigen lokale Mantelzorghub opstarten.

Voor meer informatie e-mail je naar Sven of surf naar de MantelzorgHub

Met de steun van: